İçeriğe geç

Eğitimde Teknoloji Liderliği

Değişme, tüm örgütler için önemli olduğu kadar eğitim örgütleri içinde büyük önem taşır. Bu sebeple örgütler, çevre koşullarının sürekli değişmesi karşısında bu koşullara uyum sağlamak,  yani değişmek zorundadırlar. Çünkü onlar, bir yandan çevrede meydana gelen değişmelere uyum sağlamakta, diğer yandan da toplumu ve toplumsal kurumları değişmelere hazır hale getirmekle yükümlüdürler. Bu nedenle, eğitim örgütlerinin amaçlarına ulaşabilmesi, değişimi planlı bir şekilde gerçekleştirebilmesiyle söz konusudur (Çalık, 2003)                               

Eğitim sistemlerinin bazen toplumların gereksinim duyduğu niteliklerde bireyler yetiştiremediği görülmektedir. Bu sorunu gidermenin, öğretme-öğrenme süreçlerini daha verimli yapmak gerekmektedir. Daha nitelikli bireyler yetiştirmenin bir yolu da teknolojinin eğitimle bütünleştirilmesidir. Teknoloji, tüm eğitsel sorunları üstesinden gelebilecek bir çözüm olmamasına rağmen; günümüzde teknolojiler, öğretim işlerinde kullanılması gerekli araçlar haline gelmişlerdir. Bu bağlamda Eğitim sistemlerinde teknolojiden yararlanabilmek üzere nitelikli öğretmen yetiştirilmesi gerekmektedir. (Gündüz, Odabaşı , 2004)                 

 

KAYNAKÇA

Çalık, Temel (2003) Eğitimde Değişimin Yönetimi- Kavramsal bir çözümleme cilt:9 sayı:4

Gündüz, Şemseddin ve Odabaşı Ferhan  Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET January 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3 Issue 1 Article 7

“Eğitimde Teknoloji Liderliği” hakkında 2 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir